Tips van de maand

Tips van de maand

PI zet regelmatig een actueel item over veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht extra in de verf. Dit gebeurt via de 'Tips van de maand' die de verbindingspersonen via de PI-mail krijgen. Deze 'Tips' bevatten o.a. ook een overzicht van nuttige info die PI voor dit aandachtspunt heeft ontwikkeld (affiches, infofiches, circulaires, FAQ,...).

Je kan deze 'Tips van de maand' ook hieronder downloaden.

TIP N°1 - Maart 2019 - Werkpostfiche correct ingevuld door gebruiker?

TIP N°2 - Juni 2019 - Jouw uitzendkracht heeft een arbeidsongeval?

TIP N°3 - Juli 2019 - Ken je de risico’s voor de jobstudent?