Arbeidsongevallen

Preventie en Interim bevraagt sinds 1998 jaarlijks alle uitzendbureaus die in België actief zijn. Per gewest verzamelen we cijfers over de tewerkstelling, de arbeidsongevallen en de arbeidsongeschiktheden van uitzendkrachten en jobstudenten. Sinds 2017 gebeurt deze bevraging online via de tool PI-A.

Meer info:  wat frequentie- en ernstgraden zijn en hoe PI de arbeidsongevallenstatieken verwerkt, vind je via deze link.