Arbeidsongevallen jobstudenten 2017

2017

De arbeidsongevallenbevraging van PI-A leverde volgende informatie op over jobstudenten in 2017:

  • Gepresteerde uren: In 2017 presteerden ruim 290 000 jobstudent-uitzendkrachten samen 31,1 miljoen uur.
  • Frequentie -en ernstgraad: De frequentiegraad Fg bedroeg  17,21 in 2017. Zowel de frequentie- als ernstgraad iets hoger dan in 2016. Toch blijven alle parameters veel lager dan voor 2011.
  • Aantal arbeidsongevallen: In 2017 hadden bijna 2 jobstudenten op 1000 een arbeidsongeval met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid. Er waren 536 arbeidsongevallen (met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid) bij jobstudent-uitzendkrachten.
  2015 2016 2017
Frequentiegraad Fg 18,40 15,63 17,21
Werkelijke ernstgraad Weg 0,20 0,13 0,18
Globale ernstgraad Geg 0,57 0,47 0,54
Aantal gepresteerde uren 22,6 mio 27,2 mio 31,1 mio
Aantal gepresteerde uren per contract 107 121 106
Totaal aantal arbeidsongevallen 447 425 536
Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid 4768 3503 5574
Aantal jobstudenten op 1000 met arbeidsongeval 1,98 1,89 1,83

 

jobstudent uren 2017

jobstudent fg 2017

Jaarverslag PI 2017