Gezondheidsonderzoeken

Sinds 2016 kunnen uitzendbureaus de uitgevoerde gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten raadplegen in de Centrale Gegevensbank PI-M. De externe diensten Attentia, Liantis, Mensura, SPMT-Arista en Securex slaan voortdurend de resultaten van hun gezondheidsonderzoeken op in deze database. 

Dankzij de Centrale Gegevensbank kan je herhalingen van reeds uitgevoerde onderzoeken vermijden, verlies je geen tijd en bespaar je overbodige kosten. Deze gegevens maken het ook mogelijk om een zeer nauwkeurig globaal beeld te krijgen van alle gezondheidsrisico's waarmee uitzendkrachten op hun werkplek worden geconfronteerd. Bovendien gebeurt de globale analyse met respect voor de privacy van de uitzendkrachten.