Arbeidsongevallen jobstudenten 2018

2018

De arbeidsongevallenbevraging van PI-A leverde volgende informatie op over jobstudent-uitzendkrachten in 2018:

  • Gepresteerde uren: In 2018 presteerden ruim 303 000 jobstudent-uitzendkrachten samen bijna 32,8 miljoen uur.
  • De frequentiegraad Fg bedroeg  17,98 in 2018, wat lichtjes hoger is dan in 2017. 
  • Aantal arbeidsongevallen: In 2018 hadden bijna 2 jobstudenten op 1000 een arbeidsongeval met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid. Er waren 589 arbeidsongevallen (met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid) bij jobstudent-uitzendkrachten.
 
  2016 2017 2018
Frequentiegraad 15,63 17,21 17,98
Werkelijke ernstgraad Weg 0,13 0,18 0,17
Globale ernstgraad Geg 0,47 0,54 0,56
Aantal gepresteerde uren 27,2 mio 31,15 mio 32,76 mio
Aantal gepresteerde uren per contract 121,14 106,15 107,87
Totaal aantal arbeidsongevallen 425 536 589
Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid 3 503 5 574  5 705
Aantal jobstudenten op 1000 slachtoffer van een arbeidsongeval 1,89 1,83 1,94

gepresteerde uren jobstudenten 2018

 

fg jobstudenten 2018

 

 

Jaarverslag PI 2018