Etikettering chemische producten

Sinds 1 juni 2017 moeten alle etiketten van chemische producten voldoen aan de Europese CLP-verordening. CLP staat voor classifying, labelling and packaging en bepaalt welke informatie op het etiket moet staan: pictogram, signaalwoorden, gevaaraanduidingen, veiligheidsaanbevelingen ... Het doel van deze regelgeving is om werknemers en consumenten die in contact komen met chemische producten beter te beschermen.

Om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten steeds veilig kunnen werken met chemische producten is het belangrijk dat de gebruiker het uitzendbureau en de uitzendkracht duidelijk informeert over en beschermt tegen de risico's van de chemische producten op de werkplek. Dat kan op verschillende manieren.

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2015 04 Etikettering van chemische producten.

Uitzendbureau

Als uitzendbureau is het belangrijk om na te gaan of de gebruiker alle nodige informatie over veilig werken met chemische producten bezorgt aan de uitzendkracht. De gebruiker kan dit doen bij het onthaal, via opleiding, instructies en voorziet de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer informatie over onthaal vind je in circulaires CIN 2014 04 Onthaal en CIN 2014 11 Onthaal uitzendkrachten.

Als hulpmiddel biedt Preventie en Interim een handig ‘gevarensignalisatiekaartje’ aan met onder meer een overzicht van de gevaarsymbolen. Deze kaartjes kunnen hier gratis besteld worden bij Preventie en Interim.

Uitzendkracht

Zorg dat je als uitzendkracht goed weet welke gevaren er verbonden zijn aan de chemische producten waarmee je werkt.

  • Lees en begrijp het etiket.
  • Respecteer de instructies om veilig met chemische producten te werken.
  • Gebruik de vereiste en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, veiligheidsschoenen, kledij …
  • Durf uitleg vragen over het correct gebruik van chemische producten.
Gebruiker

De gebruiker voorziet de nodige instructies, opleiding en persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat de uitzendkracht veilig met de chemische producten kan werken.

De Europese Unie heeft een onlinehulpmiddel ontwikkeld om u uw verplichtingen te tonen volgens het gebruikte product of de gebruikte producten.