Hoge en Lage temperaturen

Werken in hitte of bij zeer koude temperaturen kan extra belastend zijn. Uitzendkrachten die in deze omstandigheden actief zijn, hebben recht op eenzelfde bescherming als de vaste werknemers. In dit thema vind je enkele begrippen en voorwaarden uit de welzijnswetgeving over werken in dit soort bijzondere omstandigheden.

 

Thermische omgevingsfactoren

Voor werken bij hoge en lage temperaturen wordt in vakjargon "thermische omgevingsfactoren" genoemd. Thermische omgevingsfactoren is een verzamelnaam voor temperatuur,  thermische straling, luchtvochtigheid en luchtstroomsnelheid waaraan een werknemer blootgesteld kan worden.

Het meest gekend zijn het werken bij 'warmte' of 'koude'.

De welzijnswetgeving legt niet expliciet een maximum of minimum waarde op waarboven of waaronder niet meer gewerkt mag worden.

Wel zijn er afhankelijk van het soort werk (licht tot zwaar) zogenaamde 'actiewaarden'. Als deze overschreden zijn, dan moet de werkgever (gebruiker) gepaste preventiemaatregelen voorzien.

Opgelet:

Om de actiewaarden bij koude temperaturen te meten volstaat een gewone thermometer.

De actiewaarden bij warmte bepalen, gebeurt niet met de klassieke kwiktemperatuur (°C), maar met de 'natteboltemperatuur' (WBGT) die niet alleen rekening houdt met de temperatuur, maar ook met luchtvochtigheid en luchtsnelheid

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2013 07 Thermische omgevingsfactoren en in dit achtergronddocument over werken bij warmte en koude.

Uitzendbureau

Het uitzendbureau moet de uitzendkracht sensibiliseren om de persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij die de gebruiker voorziet correct te dragen. Het uitzendbureau kan de uitzendkracht de eerste informatie geven over eventueel andere maatregelen die de gebruiker voorziet (bijvoorbeeld pauzes, warme of koude dranken, aangepaste uurregeling …).

Uitzendkrachten die door hun normale dagtaak regelmatig worden blootgesteld aan koude of warmte zullen een voorafgaand gezondheidstoezicht moeten ondergaan. De gebruiker noteert op de werkpostfiche of dit het geval is. Het uitzendbureau zorgt voor de uitvoering van het medisch onderzoek door de arbeidsarts.

Uitzendkracht

De uitzendkracht moet de werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die door de gebruiker voorzien zijn.

Om het werken bij extreem hoge of lage temperaturen draaglijker te maken, moeten uitzendkrachten van dezelfde preventieve maatregelen genieten als de vaste werknemers.

Gebruiker

De gebruiker moet een risicoanalyse maken over het werken in koude en/of warmte. Op basis hiervan moet de gebruiker gepaste maatregelen nemen om de gezondheid te garanderen van de werknemers (inclusief uitzendkrachten) die in deze omstandigheden werken.

Mogelijke maatregelen zijn:

  • Het voorzien van koude of warme dranken.
  • Voorzien van passende werkkledij (bijvoorbeeld extra isolerend).
  • Aanpassingen van het werkrooster om de duur en intensiteit van de blootstelling te verminderen.
  • Voorzien van extra pauzes.
  • Opleiding.

Als er een voorafgaand gezondheidstoezicht nodig is, moet de gebruiker nagaan of dit gebeurd is (Codex, art. X.2-10,4°). Dit kan via het formulier van gezondheidsbeoordeling of via het attest uit de Centrale Gegevensbank PI-M.