Lawaai

Lawaai is wellicht één van de meest onderschatte risico’s op de werkvloer. De gevolgen zijn vaak pas op langere termijn duidelijk.

De Codex 'Welzijn op het Werk' besteedt een volledig titel aan 'lawaai' (Codex V.2) en legt de grenswaarde voor blootstelling aan lawaai vast op 87 dB(A): deze grenswaarde mag niet worden overschreden. Bij overschrijding van de actiewaarden van 85 en 80 dB(A) zijn maatregelen verplicht, zoals gehoorbescherming, voorlichting, opleiding en gezondheidstoezicht.

Preventie en Interim heeft de wettelijke verplichtingen bevattelijk samengebracht in circulaire CIN 2006 05 Lawaai op het werk en in dit 'achtergronddocument lawaai'.

Uitzendbureau

Het uitzendbureau moet de uitzendkracht sensibiliseren om correcte gehoorbescherming te dragen, als dit op de werkpostfiche staat aangeduid.

Als de werkpostfiche een voorafgaand gezondheidstoezicht vereist omwille van blootstelling aan lawaai, dan organiseert het uitzendbureau het voorafgaand medisch onderzoek bij de arbeidsarts vooraleer de uitzendkracht op die werkpost van start gaat.

Uitzendkracht

Als de werkpostfiche vermeldt dat gehoorbescherming verplicht is, dan moet de uitzendkracht deze ook dragen. Ook als gehoorbescherming niet strikt verplicht is, maar wel aangeboden wordt, is het sterk aangeraden deze te dragen om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Gebruiker

De gebruiker moet via een risicoanalyse bekijken of blootstelling aan lawaai een risico vormt op de werkpost.

Op basis van de risicoanalyse moet de gebruiker de gepaste maatregelen nemen om de werknemers te beschermen. Dit kan betekenen dat hij geschikte gehoorbescherming moet voorzien, zowel voor de vaste werknemers als voor de uitzendkrachten. De gebruiker zorgt eveneens voor de nodige voorlichting en opleiding en staat in voor toezicht op het correct gebruik van de gehoorbescherming.

De gebruiker gaat ook na ('verifieert') of het voorafgaand gezondheidstoezicht is uitgevoerd.

Praktische tip:
Vermijd zoveel mogelijk om de algemene gezondheidsrisicocode voor lawaai (1202) te gebruiken op de werkpostfiche. Gebruik de meer gedetailleerde codes (1203, 1204, 1205 afhankelijk van de intensiteit van blootstelling aan lawaai). Zo kan de uitzendkracht een correct voorafgaand gezondheidstoezicht krijgen. Meer informatie vind je in dit document.