Manueel hanteren van lasten

Werknemers die handmatig goederen optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen ... of kortweg 'manueel hanteren' hebben een verhoogd risico op rugletsels. In de wetgeving is er geen maximum gewicht dat werknemers manueel mogen hanteren, maar in internationale normen en een CAO van de bouwsector is sprake van maximum 25 kg (voor mannen) als het hanteren in optimale omstandigheden en met een beperkte frequentie gebeurt. Hoe dan ook zijn er duidelijke rechten en plichten voor gebruiker, uitzendbureau en uitzendkracht om de fysieke gezondheid van de werknemer te beschermen.

Uitzendbureau

Als de werkpostfiche van de gebruiker een voorafgaand gezondheidstoezicht voor manueel hanteren van lasten vereist, dan moet het uitzendbureau dit medisch onderzoek bij de arbeidsarts organiseren.

Om overbodige medische onderzoeken te voorkomen, kan het uitzendbureau in de Centrale Gegevensbank PI-M (www.pi-m.be) nakijken of de uitzendkracht al eerder is onderzocht voor manueel hanteren van lasten.

Vaak kan het gezondheidstoezicht worden vermeden door de juiste hulpmiddelen ter beschikking te stellen en een goede opleiding rond correct heffen en tillen te voorzien.

Het is belangrijk om gebruikers er op te wijzen dat bepaalde categorieën van werknemers gevoeliger zijn voor dit risico (bijvoorbeeld jobstudenten, zwangere vrouwen, oudere werknemers).

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2017 04 Manueel hanteren van lasten.

Uitzendkracht

De uitzendkracht moet van de gebruiker informatie krijgen over de maatregelen om manueel hanteren van lasten te voorkomen, hoe hij/zij best kan tillen en aan welke overblijvende risico’s de uitzendkracht nog is blootgesteld.

Op zijn beurt moet de uitzendkracht de hulpmiddelen gebruiken die de gebruiker ter beschikking telt om het manueel heffen en tillen te vergemakkelijken.

Gebruiker

De gebruiker moet een risicoanalyse uitvoeren en op basis daarvan maatregelen nemen om het welzijn van zijn werknemers (vaste en uitzendkrachten) bij het manueel hanteren van lasten te beschermen. Zijn preventieadviseur(s) (intern en/of extern) verlenen hierbij advies.

De welzijnswetgeving voorziet dat het manueel hanteren van lasten zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Het gebruik van hulpmiddelen of het aanpassen van de lasten staat hierbij voorop. Als vermijden echt niet mogelijk is, moet de gebruiker zijn werknemers (vaste en uitzendkrachten) zo goed mogelijk informeren en opleiden.

Werknemers (ook uitzendkrachten) die werken op een werkpost waaraan het gezondheidsrisico 'manueel hanteren van lasten' is verbonden, moeten een verplicht gezondheidstoezicht krijgen. De praktijkgids van COPREV bevat criteria om te bepalen of dit gezondheidsrisico al dan niet van toepassing is. Als het gezondheidsrisico van toepassing is, dan noteert de gebruiker dit op de werkpostfiche.

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2017 04 Manueel hanteren van lasten.