VCU

Hoe kan je weten of een uitzendbureau voldoet aan de algemeen geldende preventie-, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften? Het VCU-certificaat is een mogelijke graadmeter. Uitzendbureaus die kunnen bewijzen dat ze aan genoeg vragen uit de 'Veiligheid- en gezondheidChecklist Uitzendorganisaties' voldoen, kunnen na een audit door een erkend certificatiebureau een VCU-certificaat behalen.

De VCU-checklist is gratis te verkrijgen bij Preventie en Interim.

Opmerking: sinds april 2018 is er een nieuwe VCA-norm 2017/6.0. De VCU-norm voor certificering van uitzendbureaus is daarentegen (nog) niet gewijzigd. Een nieuwe VCU-norm (nieuwe checklist) wordt verwacht eind 2021.

Voor wie is VCU bedoeld?

VCU-certificatie is bedoeld voor uitzendbureaus die uitzendkrachten leveren aan gebruikers met een VCA-certificaat. Het certificaat geeft VCA-gecertificeerde gebruikers een garantie dat het uitzendbedrijf op een bewuste en veilige manier omgaat met de mogelijke risico’s waaraan uitzendkrachten op het werk worden blootgesteld.

VCU is een vrijwillig systeem en is niet verplicht op basis van de welzijnswetgeving.

Gebruikers met certificaat VCA Petrochemie en een aantal met VCA** mogen enkel met VCU-gecertificeerde uitzendbureaus samenwerken.

De procedure om een VCU-certificaat te bekomen is uitgebreid beschreven in de VCU-checklist.

Certificatie

Alleen geaccrediteerde instellingen kunnen een VCU-certificaat uitreiken, en dat na een grondige audit. Het certificaat zelf is drie jaar geldig. In die periode zijn er wel nog tussentijdse (beperktere) interne en externe audits.

Een lijst van erkende certificatiecentra vind je op de website van Besacc-VCA.

VCU-opleiding

Medewerkers van een geaccrediteerd VCU-uitzendkantoor moeten een VIL-opleiding (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden) volgen en een VIL-examen afleggen bij een erkend examencentrum.

Tot eind 2017 bestonden de examens uit meerkeuzevragen met één mogelijk antwoord. Sinds begin 2018 zijn er naast gewone meerkeuzevragen ook alternatieve vraagvormen zoals ranking-vragen, combinatievragen en meerkeuzevragen met mogelijk meer dan één juist antwoord. De vragen zijn ook minder theoretisch opgevat en meer gericht op situaties op de werkvloer. De examens zijn sindsdien ook enkel via een computer af te leggen (CBT – Computer-Based Testing). Als voorbereiding op een echt examen kan je hier een proefexamen afleggen.

Als voorbereiding op een VIL-VCU examen kan je bij Preventie en Interim gratis een VIL-VCU handboek bestellen. Het handboek bevat informatie over veiligheid en gezondheid op het werk en is bedoeld voor leidinggevenden van uitzendbedrijven en hun medewerkers. De onderwerpen zijn geselecteerd in functie van de risico’s waarmee ze geconfronteerd kunnen worden bij de gebruikers. 

Opmerking:

Preventieadviseurs van niveau 1 of 2 moeten geen bijkomende opleiding VIL-VCU.                            

VCA-opleiding

Uitzendkrachten die gaan werken in een VCA-bedrijf moeten in het bezit zijn van  een geldig diploma Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA en/of Risicovolle Taken.

In het Centraal Diplomaregister op de website van Besacc-VCA kan je terugvinden of iemand over zo'n geldig diploma beschikt. 

Een lijst van erkende examencentra voor VCA-diploma's vind je op de website van Besacc-VCA.

 

Rol Preventie en Interim

Preventie en Interim (PI) ondersteunt de uitzendbureaus in hun VCU-certificatie en biedt hen gratis het VIL-VCU handboek en de VCU-checklist.

Daarnaast organiseert PI een VCU-werkgroep waarin de PI-medewerkers met de uitzendbureaus praktische zaken rond de implementatie van VCU in de sector bespreken.

PI onderhoudt ook contacten met de organisatoren van het VCU-systeem.