Verhuissector

Sinds 9 april 2018 is het verbod op uitzendarbeid in de verhuissector (Paritair Comité 140.05) opgeheven.

Tot dan gold er via een cao een sectoraal verbod op uitzendarbeid in de verhuissector. Het zomerakkoord 2017 van de federale regering heeft echter beslist dat sectorale verboden op uitzendarbeid in de privésector niet meer kunnen. Om dit mogelijk te maken werd art. 23 van de Wet Uitzendarbeid van 1987 aangepast (Wet van 23 maart 2018, Belgische Staatsblad 30 maart 2018).

De Belgische Kamer der Verhuizers heeft deze onthaalbrochure voor verhuizers opgesteld.

Op de Algemene Vergadering van PI op 28 juni 2018 gaf dhr. Juan Caballero van Ambassador toelichting over de verhuissector: het profiel van een verhuizer, de meest voorkomende arbeidsongevallen en de veiligheidsrisico's voor verhuizers. Download hier zijn presentatie: 'Verhuizen is veel meer dan 'inpakken en wegwezen''