Verhuissector

Sinds 9 april 2018 is het verbod op uitzendarbeid in de verhuissector (Paritair Comité 140.05) opgeheven.

Tot dan gold er via een cao een sectoraal verbod op uitzendarbeid in de verhuissector. Het zomerakkoord 2017 van de federale regering heeft echter beslist dat sectorale verboden op uitzendarbeid in de privésector niet meer kunnen. Om dit mogelijk te maken werd art. 23 van de Wet Uitzendarbeid van 1987 aangepast (Wet van 23 maart 2018, Belgische Staatsblad 30 maart 2018).

De Belgische Kamer der Verhuizers heeft deze onthaalbrochure voor verhuizers opgesteld.

Op de Algemene Vergadering van PI op 28 juni 2018 gaf dhr. Juan Caballero van Ambassador toelichting over de verhuissector: het profiel van een verhuizer, de meest voorkomende arbeidsongevallen en de veiligheidsrisico's voor verhuizers. Download hier zijn presentatie: 'Verhuizen is veel meer dan 'inpakken en wegwezen''

Veiligheidsopleiding

Zowel vaste werknemers als uitzendkrachten moeten één dag initiële veiligheidsopleiding volgen bij intrede in de verhuissector. Dit geldt vanaf 1 januari 2019 en is bepaald door een CAO van 20/09/2018 (zoals gewijzigd op 20/12/2018).

Deze CAO legt de cursus -en loonkosten niet expliciet bij het uitzendbureau.

Een opleiding kan bestaan uit een combinatie van een veiligheidswebinar van Ambassador en een interne opleiding bij de gebruiker (het verhuisbedrijf). De juiste flow voor het inschrijven van uitzendkrachten via Ambassador vind je in dit document.

De bedoeling is dat de uitzendkracht-verhuizers voldoende kennis hebben van:

  • veilig heffen en tillen om arbeidsongevallen te vermijden;
  • de risico's die verbonden zijn met het beroep van verhuizer;
  • de juiste hulpmiddelen en het veilige gebruik ervan in de verhuissector;
  • het vermijden van arbeidsongevallen met de ladderlift;
  • het plaatsen van zware en moeilijk laadbare voorwerpen op de ladderlift;
  • het belang van een propere werkplaats;
  • het belang van de juiste werkkledij.