Werkpostfiche

De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document (zie Codex art. X.2-3). Het bevat alle nuttige inlichtingen over de werkpost en de daarvoor vereiste (beroeps)kwalificaties van de uitzendkracht. Welke informatie een werkpostfiche absoluut moet bevatten, is bepaald in Codex bijlage X.2-1. Preventie en Interim heeft op basis hiervan een modelwerkpostfiche uitgewerkt.

Strikt gezien is een werkpostfiche enkel verplicht voor werkposten waaraan gezondheidsrisico's verbonden zijn (al raadt Preventie en Interim aan om voor alle werkposten een fiche op te stellen). Als de gebruiker voor die werkposten geen correcte werkpostfiche aan het uitzendkantoor bezorgt, mag de uitzendkracht niet op die werkposten aan de slag.

Op www.werkpostfiche.be (website tijdelijk onbeschikbaar) is een schat aan informatie over de werkpostfiche te vinden:

Werkpostfiche als communicatiemiddel

De werkpostfiche speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de verschillende partijen die bij uitzendarbeid betrokken zijn.

Werkpostfiche als communicatiemiddel

De werkpostfiche is onder meer cruciaal in de communicatie over de gezondheidsrisico’s. Die risico's staan op de werkpostfiche met een specifieke code aangeduid. Je vindt een overzicht van deze codes  door in te loggen op www.pi-m.be, of via deze link.

De gezondheidsrisicocodes zijn niet alleen belangrijk voor communicatie met en tussen de arbeidsartsen, maar ook essentieel om de medische geschiktheid van een uitzendkracht in de Centrale Gegevensbank www.pi-m.be op te sporen.

Meer informatie vind je in circulaire CIN 2014 15 Werkpostfiche.

Uitzendbureau

Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om de werkpostfiche in te vullen, en dus NIET van het uitzendbureau. Enkel de gebruiker kan immers een degelijke risicoanalyse maken van de werkposten in zijn bedrijf.

Het uitzendbureau vult de werkpostfiche wel aan met zijn bedrijfsgegevens en de gegevens van de uitzendkracht (Luik B van de modelwerkpostfiche).

Het uitzendbureau bezorgt een kopie van de werkpostfiche aan de uitzendkracht en licht de inhoud op een begrijpelijke manier toe.

Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bewaart het uitzendbureau een correct ingevuld exemplaar van de werkpostfiche.

Uitzendkracht

Als uitzendkracht mag je geen taken uitvoeren die niet op de werkpostfiche zijn vermeld. Het uitzendbureau bezorgt je een exemplaar van de werkpostfiche en geeft je de nodige uitleg over de werkpost, de te dragen werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen, het eventuele gezondheidstoezicht bij de arbeidsgeneesheer ...

Uitzendkrachten krijgen van de gebruiker gratis de persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm …) die op de werkpostfiche staan vermeld, tenzij de gebruiker contractueel is overeengekomen om de PBM's via het uitzendkantoor te bezorgen.

Gebruiker

Volgens Codex art. X.2-3§2 is de gebruiker wettelijk verplicht om een werkpostfiche op te stellen en in te vullen (Luik A van de modelwerkpostfiche). Dit gebeurt in samenwerking met de preventieadviseur (interne en/of externe preventiedienst) en de arbeidsarts, en ook het Comité Preventie en Bescherming op het Werk geeft advies.

De werkpostfiche wordt samengesteld op basis van een risicoanalyse van de werkpost. Volgens de welzijnswetgeving is elke werkgever verplicht om voor elke werkpost in zijn bedrijf te onderzoeken aan welke gevaren en risico's de werknemers op de werkplek worden blootgesteld. Op basis hiervan bepaalt de werkgever de nodige preventiemaatregelen om veilig te kunnen werken. De werkgever moet deze oefening regelmatig herhalen voor al zijn werkposten, dus zeker niet enkel voor de werkposten waar een uitzendkracht wordt ingezet. Wanneer de gebruiker een uitzendkracht op een werkpost wil inzetten, dan moet de informatie uit de risicoanalyse op een werkpostfiche ingevuld worden.

Voor sommige bedrijven is het opmaken van een risicoanalyse en de daaruit volgende werkpostfiche geen sinecure. Om hen te helpen en te sensibiliseren werkte Preventie en Interim een infofiche over de werkpostfiche uit.