Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - E-Learning

Ongeacht het preventiebeleid is het onmogelijk om 100% arbeidsongevallenrisico’s en ziektes uit te sluiten. Daarom voorzien werkgevers (gebruikers) hun werknemers van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en geschikte werkkledij.

Dankzij deze PBM’s worden werknemers (zowel vaste als uitzendkrachten) beschermd tegen bepaalde risico's die niet kunnen vermeden of geëlimineerd worden door maatregelen die eigen zijn aan de organisatie van het werk en/of door collectieve beschermingsmiddelen.

Om dit te begrijpen en meer te weten te komen over PBM’s, heeft Preventie en Interim een ​​e-learning (video) ontwikkeld die de belangrijkste aspecten van persoonlijke beschermingsmiddelen belicht.

Aanpak

• 10 video's (met ondertiteling), één per type PBM, met de belangrijkste uitleg bij elk type PBM

Duur

+/- 15-20 minuten

Theorie