Circulaires

PI heeft de uitgebreide Belgische welzijnswetgeving samengevat in circulaires. 

De circulaires hernemen per thema de belangrijkste aspecten van de uitvoeringsbesluiten, en dat in eenvoudige en klare taal. Ze bevatten bovendien bijkomende duiding bij de welzijnswetgeving, specifiek voor gebruikers en uitzendconsulenten. De informatie in de circulaires is overigens louter indicatief en houdt geenszins raad of juridisch advies in.

Hieronder vind je de volledige lijst van circulaires, gerangschikt volgens de titels van de Codex 'Welzijn op het werk' en downloadbaar als pdf-bestand.

Boek I. Algemene beginselen

Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

CIN 2014 04
CIN 2014 04
Onthaal van werknemers

Preventie van psychosociale risico's op het werk

CIN 2013 06
CIN 2013 06
Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden
CIN 2014 07
CIN 2014 07
Agressie door derden
CIN 2014 16
CIN 2014 16
De informele en formele interventie
CIN 2014 05
CIN 2014 05
Preventie van psychosociale risico's op het werk
CIN 2014 18
CIN 2014 18
Register van feiten door derden
CIN 2014 09
CIN 2014 09
Rol van de vertrouwenspersoon

Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers

CIN 2013 11
CIN 2013 11
Gezondheidstoezicht werknemers
CIN 2019 07
CIN 2019 07
Periodiek gezondheidstoezicht
CIN 2017 03
CIN 2017 03
Re-integratietraject
CIN 2017 05
CIN 2017 05
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

Eerste hulp

CIN 2014 03
CIN 2014 03
Eerste hulp bij ongevallen

Maatregelen in geval van arbeidsongeval

CIN 2016 08
CIN 2016 08
Arbeidsongevallen
CIN 2014 01
CIN 2014 01
Arbeidsongevallenaangifte
CIN 2016 09
CIN 2016 09
Ernstige arbeidsongevallen
CIN 2019 03
CIN 2019 03
Immuniteit werkgever
CIN 2016 01
CIN 2016 01
Verzwaard risico arbeidsongevallen

Boek II. Organisatorische structuren en sociaal overleg

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

CIN 2016 02
CIN 2016 02
Jaarverslag

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

CIN 2014 10
CIN 2014 10
Contract tussen medische dienst en uitzendbureau
CIN 2013 14
CIN 2013 14
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
CIN 2016 03
CIN 2016 03
Tarifering externe diensten PBW

Boek III. Arbeidsplaatsen

Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen

CIN 2016 07
CIN 2016 07
Arbeidsplaatsen

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

CIN 2015 02
CIN 2015 02
Brandpreventie

Boek IV. Arbeidsmiddelen

Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen

CIN 2005 14
CIN 2005 14
Werken op hoogte

Boek V. Omgevingsfactoren en fysische agentia

Thermische omgevingsfactoren

CIN 2013 07
CIN 2013 07
Thermische omgevingsfactoren

Lawaai

CIN 2006 05
CIN 2006 05
Bescherming werknemers tegen risico's van lawaai op het werk

Trillingen

CIN 2005 12
CIN 2005 12
Trillingen

Boek VI. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

CIN 2015 04
CIN 2015 04
Etikettering van chemische producten

Boek VII. Biologische agentia

Algemene bepalingen

CIN 2015 01
CIN 2015 01
Biologische agentia op de werkplek en vaccinaties & vaccinatietechniek
CIN 2013 04
CIN 2013 04
Prikongevallen

Boek VIII. Ergonomische belasting

Beeldschermen

CIN 2017 01
CIN 2017 01
Beeldschermwerk

Ergonomische belasting

CIN 2017 04
CIN 2017 04
Manueel hanteren van lasten

Boek IX. Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Persoonlijke beschermingsmiddelen

CIN 2014 14
CIN 2014 14
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkkledij

CIN 2004 09
CIN 2004 09
Werkkledij

Boek X. Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst

CIN 2004 07
CIN 2004 07
Nacht- en ploegenarbeid

Uitzendarbeid

CIN 2014 11
CIN 2014 11
Onthaal van uitzendkrachten
CIN 2013 08
CIN 2013 08
Welzijn van uitzendkrachten
CIN 2014 15
CIN 2014 15
Werkpostfiche

Jongeren op het werk

CIN 2014 02
CIN 2014 02
Bescherming van jobstudenten

Moederschapsbescherming

CIN 2017 02
CIN 2017 02
Moederschapsbescherming

Overige relevante wetgeving over het welzijn op het werk

CIN 2014 12
CIN 2014 12
Preventief alcohol en drugsbeleid
CIN 2016 04
CIN 2016 04
Rijbewijs
CIN 2016 05
CIN 2016 05
Rijgeschiktheidsattest
CIN 2019 01
CIN 2019 01
Uitzendarbeid in de federale openbare sector
CIN 2016 06
CIN 2016 06
Vakbekwaamheid voor het besturen van voertuigen