Overlegcomité 17/11/21 over Covid-19 Opnieuw striktere maatregelen aangekondigd

Overlegcomité 17/11 over Covid-19 -  Opnieuw striktere maatregelen aangekondigd

Zoals u allicht reeds heeft vernomen, heeft het Overlegcomité gisteren de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe verstrengde maatregelen beslist.

Hieronder enkele belangrijke punten:

 

Mondmaskerverplichting

Gelet op de verstrengde maatregelen blijft onderstaande interpretatie voor de kantoren uiteraard voor het gehele grondgebied van toepassing:

Binnen de bedrijven blijft voorlopig de Generieke Gids van toepassing. De Generieke Gids zal wel worden aangepast op de volgende punten: er is een mondmaskerplicht wanneer de fysieke afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden en wanneer men zich verplaatst op de werkplek. Er moet voldoende aandacht zijn voor de luchtkwaliteit van alle arbeidsplaatsen (naleving welzijnscodex). Tijdens lunch- en pauzemomenten wordt de minimale afstand van 1,5m gerespecteerd en deze momenten worden maximaal gespreid in de tijd om contacten te vermijden. Tijdens het georganiseerd vervoer door de werkgever geldt een verplichting tot voldoende ventilatie van het voertuig, evenals een mondmaskerplicht indien een minimale fysieke afstand van 1,5m tussen de inzittenden niet gegarandeerd kan worden.

 

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

 

Telewerk + registratietool

Het opnieuw invoeren van de telewerkverplichting betekent uiteraard niet dat kantoren (uitzendkantoren, dienstenchequekantoren…) verplicht moeten sluiten. Als de fysieke aanwezigheid absoluut noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienst(verlening), dan is de aanwezigheid op de werkvloer mogelijk. Wij adviseren hier wel om kantoren enkel te bestaffen met medewerkers waarvan de fysieke aanwezigheid absoluut vereist is. De federale sociale en welzijnsinspectiediensten geven immers opnieuw prioriteit aan het controleren van het verplichte telewerk, de strikte toepassing van de Generieke Gids en voldoende ventilatie van de arbeidsplaatsen.

Voor de werknemers die fysiek aanwezig dienen te zijn, moeten uiteraard dan wel de voorziene veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden (afstand, mondmaskers,…). Er wordt opnieuw een tool ingevoerd om het verplichte telewerk te registreren.

 

CST niet voor werknemers

Een werkgever mag nog steeds niet vragen naar de individuele vaccinatiestatus van een werknemer. Hij mag zijn werknemers niet verplichten om de COVID Safe-applicatie te installeren om hun individuele vaccinatiestatus na te gaan, of zijn werknemers vragen om het COVID Safe Ticket te tonen, ongeacht de sector waarin hij actief is.

 

Meer informatie over Covid-19 op de werkvloer vindt u via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/covid-19/covid-19-op-de-werkvloer          

Deze maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022.

Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen opnieuw te evalueren.