Wie stelt ongevallensteekkaart op?

Van elk arbeidsongeval met minstens vier dagen arbeidsongeschiktheid (te tellen vanaf de dag na het arbeidsongeval) stelt de gebruiker een ongevallensteekkaart op. In die steekkaart staan alle nuttige gegevens over het arbeidsongeval en de te nemen preventiemaatregelen.

De gebruiker kan hiervoor ook het arbeidsongevallenformulier gebruiken dat het uitzendkantoor invult bij aangifte van het ongeval. De gebruiker vult het formulier dan aan met de nodige preventiemaatregelen. 

De gebruiker houdt de arbeidsongevallensteekkaarten tien jaar bij. Hij hoeft ze dus niet naar de Arbeidsinspectie te sturen.

Bij een ernstig arbeidsongeval moet de gebruiker bovendien ook een omstandig verslag opstellen. Dit omstandig verslag moet binnen de 10 dagen na het ongeval worden bezorgd aan de Arbeidsinspectie.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80