Hoe weet een uitzendbureau of de werkpostfiche correct werd ingevuld?

Het uitzendbureau kan nooit in de plaats treden van de gebruiker en de risicoanalyse van de werkpost of de genomen maatregelen beoordelen. Het uitzendbureau kan wel beoordelen hoe de werkpostfiche werd ingevuld. Zijn alle velden ingevuld? Zijn er opvallende vergetelheden zoals bv de aanduiding van het gezondheidsrisico ‘veiligheidsfunctie’ bij werkpost heftruck,  de naam van de externe dienst PBW, ...?

Als de gebruiker de velden “Data van advies” van de werkpostfiche heeft ingevuld dan is dit een sterke aanwijzing voor de kwaliteit van de ingevulde werkpostfiche.  Met de ingevulde datums toont de gebruiker immers aan:  

  • dat hij op die datum de resultaten van de risicoanalyse van de werkpost besproken heeft met zijn preventieadviseurs en overlegorganen in veiligheid; 
  • dat er daadwerkelijk overleg over de betrokken werkpost is geweest, dat het overleg over preventie en bescherming werkt en dat hij in zijn bedrijf de nodige acties op vlak van welzijnsreglementering opvolgt.

data advies werkpostfiche


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80