VCA

Hoe kan je weten of een bedrijf voldoet aan de algemeen geldende preventie-, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften? Het VCA-certificaat is een mogelijke graadmeter. Bedrijven die kunnen bewijzen dat ze aan genoeg vragen uit de 'Veiligheid-, gezondheid- en milieuChecklist Aannemers' voldoen, kunnen na een audit door een erkend certificatiebureau een VCA-certificaat behalen.

Meer informatie vind je hieronder en op de website van vzw BeSaCC-VCA.

Voor wie is VCA bedoeld?

Het VCA-certificaat is vooral bedoeld voor (onder)aannemers met een hoog risicoprofiel, zoals bouwbedrijven, chemische installaties … Als een dergelijk extern bedrijf een opdracht uitvoert, moet het zich houden aan de eisen van de opdrachtgever inzake preventie en bescherming op de werkplek. Dankzij het VCA-certificaat heeft de opdrachtgever de garantie dat de (onder)aannemers de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen om de risico's van hun eigen werknemers en die van de opdrachtgever te beperken. 

De VCA-certificatie is een vrijwillig systeem en gebeurt vanaf 2018 op basis van de VCA-norm 2017/6.0. Deze vernieuwde norm geldt vanaf het eerstvolgende (her)certificeringsmoment van de bedrijven. Meer info over deze nieuwe norm vind je in dit document van BeSaCC-VCA
Opmerking: de VCU-norm voor certificering van uitzendbureaus is (nog) niet gewijzigd.

Certificatie

Alleen geaccrediteerde instellingen kunnen een VCA-certificaat uitreiken, en dat na een grondige audit. Het certificaat zelf is drie jaar geldig. In die periode zijn er wel nog tussentijdse (beperktere) interne en externe audits.

Drie niveaus van certificatie

Binnen VCA zijn er drie niveaus van certificatie. Bedrijven die een hoger niveau halen, voldoen aan meer eisen. Volgende certificatieregels gelden volgens VCA-norm 2017/6.0:

 • VCA* (1 ster): voor bedrijven die zonder onderaannemers werken.
  Toegekend als het bedrijf voldoet aan alle 23 must-vragen van VCA*.
 • VCA** (2 sterren): voor bedrijven die als hoofdaannemer (met onderaannemers) optreden.
  Toegekend als het bedrijf voldoet aan alle 23 must-vragen van VCA*, aan vier bijkomende must-vragen van VCA** en aan minimum vier van de acht aanvullende vragen.
 • VCA Petrochemie: voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan petrochemische installaties.
  Toegekend als het bedrijf voldoet aan alle 23 must-vragen van VCA*, aan vier bijkomende must-vragen van VCA**, aan zes bijkomende must-vragen van VCA** Petrochemie en aan minimum één van de twee aanvullende vragen.
VCA-opleiding

Voor VCA-bedrijven is het noodzakelijk dat hun operationele en hun leidinggevende medewerkers met kennis van preventie en bescherming op de werkplek te werk gaan. Daarom moeten deze werknemers een veiligheidsopleiding volgen en slagen voor een examen bij een erkende opleidingsinstelling. 

Er bestaan twee soorten opleidingen en examens:

 • b-VCA: 'basis'-VCA opleiding voor de operationele werkers van een onderneming.
 • VOL-VCA: opleiding bedoeld voor de operationele leidinggevenden van een onderneming.

Tot eind 2017 bestonden de examens uit meerkeuzevragen met één mogelijk antwoord. Sinds begin 2018 zijn er naast gewone meerkeuzevragen ook alternatieve vraagvormen zoals ranking-vragen, combinatievragen en meerkeuzevragen met mogelijk meer dan één juist antwoord. De vragen zijn ook minder theoretisch opgevat en meer gericht op situaties op de werkvloer. De examens zijn sindsdien ook enkel via een computer af te leggen (CBT – Computer-Based Testing).

Als voorbereiding op het echte examen kan je hier een proefexamen VCA afleggen.

De attesten zijn tien jaar geldig. Alle diploma's zijn ook terug te vinden in het Centrale Diplomaregister van BeSaCC-VCA.

Belang voor de uitzendsector

Eén van de vragen uit de checklist bij VCA-certificatie gaat over het samenwerken met uitzendbureaus:

 • Voor VCA Petrochemie is het samenwerken met VCU-gecertificeerde uitzendbureaus een verplichting (een 'must'-vraag).
 • Voor VCA** is dit één van de aanvullende vragen.

In het thema VCU vind je meer informatie over VCU-certificatie van uitzendbureaus.